Malakas na Tagabuo ng Password

Kahit anong gawin mo online, kung naa-access mo ang iyong email, nag-subscribe sa isang streaming channel, o suriin ang iyong bank account, kailangan mong magsumite ng isang password. Bakit? Paano pa ang mga serbisyong ito ay makumpirma ang iyong pagkakakilanlan? Gayunpaman, bilang kahalagahan nito, kung minsan ang iyong password makakapagpasok sa iyo ng maraming problema […]

More