Hacking bầu cử là gì và làm thế nào nó có thể được ngăn chặn

Nếu bạn nghĩ rằng vụ hack trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là tồi tệ, hãy chờ thêm bitcoin. Fallout từ năm 2016 vẫn đang được cảm nhận. Kịch bản chính trị ở Hoa Kỳ hiện đang khá nóng và cho dù bạn ủng hộ đảng nào, có rất nhiều cuộc thảo luận và tranh luận đang diễn ra. Và trong khi mọi người thảo luận về hàng hóa và những mặt xấu của cả hai bên, họ cũng thảo luận về các sự cố hack. Có một số cáo buộc về hack bầu cử. Chính xác thì hack bầu cử là gì và nó được thực hiện như thế nào?