OpenELEC: VPN tốt nhất để sử dụng và cách cài đặt chúng

Bạn đang sử dụng OpenELEC để chạy Kodi? Bạn đang gặp vấn đề khi cài đặt VPN vào OpenELEC? Boy, chúng tôi có giải pháp cho bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu (1) cách cài đặt VPN lên OpenELEC và (2) các VPN tốt nhất mà bạn có thể sử dụng.